Neziskový sektor a združenia pre lepšie mesto

NGO prezentácie aktivít – čo prinášajú, čo ponúkajú, ako vznikajú a fungujú? Funguje spolupráca medzi NGO, mestom, krajom a štátom? Cítia organizácie podporu zo strany samosprávy, štátu? Existujú vo svete nejaké koncepty pre komunity zlepšujúce svoje okolie? Veľa spoločností svojich zamestnancov zapája do dobrovoľníckej činnosti. Je to postačujúce, alebo organizácie pociťujú nedostatok humanizmu a spolupatričnosti v ľuďoch? Aké možnosti prichádzajú zo strany Ministerstva financií? Aké zdroje môžu tieto komunity čerpať? Aké sú nové formy spolupráce mestských častí a možnosti ich finančnej podpory?

„V rámci Nórskych grantov existuje program s názvom Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorým sa vyčlenili finančné prostriedky na postavenie, ale aj následnú prevádzku bezpečných ženských domov v Bratislave, Nitre a aj v Prešove.“

František Kašický
veľvyslanec Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR

„Pri pohľade na ľudí na ulici je našou prvou spontánnou myšlienkou, že tento problém, by malo riešiť mesto. V ňom títo ľudia predsa žijú. Aj preto je podpora mesta, a to nielen finančná, ale najmä marketingová, veľmi dôležitá pri realizácií akýchkoľvek projektov zameraných na pomoc sociálnym skupinám obyvateľstva.“

Martina Kolesárová
výkonná riaditeľka Nadácie Pontis

Problémy a riešenia – NGO

Problém: Financovanie neziskového sektora.

Riešenie: Financovanie neziskového sektora zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP a iných grantových schém a programov. Poskytovanie finančnej a marketingovej pomoci, ale aj priestorov zo strany mesta, nakoľko napr. otázka ľudí bez domova je hlavne otázkou mesta. Vytváranie partnerstiev lokálnych NGO s väčšími firmami, ale aj samotným mestom.

Problém: Postavenie a význam neziskového sektora pre mesto a jeho obyvateľov.

Riešenie: Tvorba pilotných projektov zo strany neziskových organizácií, ktoré by následne mohli byť implementované pod správou mesta. Podpora návrhov a podnetov pre zlepšenie kvality života v meste od bežných obyvateľov – mesto otvorené návrhom a nápadom obyvateľov. Sociálna / environmentálna osveta, kooperácia mesta a neziskového sektora.

Problém: Sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Riešenie: Sociálne poradenstvo. Sociálne podnikanie a jeho využitie pri zabezpečení verejných služieb v meste.

Problém: Vzdelávanie a inklúzia.

Riešenie: Socálne vzdelávanie / kurzy – pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre matky s deťmi. Osveta na školách – šírenie myšlienok o význame dobrovoľníctva a starostlivosti o vlastné okolie by malo začať už u žiakov základných škôl.

Občianska anketa – NGO

Výsledky občianskej ankety v otázke súvisiacej s NGO

Stiahnite si brožúru Návrhy pre Bratislavu


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *