Mestské aktivity za rok

Ubehol rok od zmeny vedenia mesta a mestských častí. Ako sa zmenilo smerovanie mesta? Aké procesy sa naštartovali? Primátor mesta, ale aj starostovia predstavili viacero nových projektov, avšak v obyvateľoch rezonuje najmä parkovacia politika. Ako ju vnímajú občania a ako samotní zastupitelia? Aké ďalšie projekty považujete za najpozitívnejšie pre mesto a mestské časti? Aká je úloha a význam Metropolitného inštitútu Bratislava? Je nevyhnutná reforma samosprávy?

„Súčasné pravidlá sú nastavené tak, že samospráva môže čerpať úver len do výšky 50% svojho ročného príjmu. To je akoby bežný človek, ktorého čistý mesačný príjem je 1 000 EUR, mohol vziať úver len 7 500 EUR. Zaobstarať si bývanie pri takýchto podmienkach je však nemožné. Preto musia samosprávy riešiť financie inou cestou – napr. cez eurofondy.“

Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava – Rača

„Prioritou sú aktivity zamerané na rozširovanie kapacít materských a základných škôl. Ich zanedbanie sa môže totiž veľmi rýchlo odraziť do nasledujúceho obdobia a môže tak výrazne zasiahnuť do životov produktívnej časti obyvateľstva.”

Dárius Krajčír, starosta mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

„Krajiny V4, najmä Maďarsko, majú záujem prepojiť svoje hlavné mestá vysokorýchlostnou železnicou. Za týmto zámerom bola vytvorená aj expertná pracovná skupina, ktorá hľadá priestor na zladenie technických, projekčných, infraštruktúrnych a dopravných prvkov. Cieľom projektu je zároveň navrhnúť aj novú hlavnú stanicu v Bratislave tak, aby bola súčasťou integrovanej dopravy v meste a jeho okolí.“

Milan Beláček, mestská časť Bratislava – Dúbravka   

Problémy a riešenia

Problém: Financovanie samosprávy.

Riešenie: Zlepšenie podmienok pre financovanie samosprávy – jednoduchší a menej zdĺhavý proces pri čerpaní Eurofondov, zlepšenie dostupnosti pôžičiek, spolufinancovanie zo strany štátu.

Problém: Právomoci samosprávy.

Riešenie: Zvýšenie právomocí samosprávy a posilnená kooperácia s magistrátom. Primárnou úlohou MIB by mala byť realizácia veľkých projektov podložených názormi odborníkov (výstavba parkovísk, zefektívnenie dopravy, riešenie klimatických otázok, revitalizácia a obnova obytných súborov) s cieľom zlepšenie kvality života v Bratislave.

Problém: Cestná doprava.

Riešenie: Rozšírenie dopravnej infraštruktúry mestskej integrovanej dopravy.

Problém: Nedostatok a zastaranosť obytných súborov.

Riešenie: Zjednodušenie právnych aktov (rozhodnutí, povolení) pri výstavbe verejných priestorov vydaním spodobňujúcich stavebných predpisov.

Problém: Pokračovanie v už začatých projektoch – výstavba a renovácia školských zariadení.Riešenie: Spolupodieľanie sa na renovácii a výstavby školských zariadení zo strany štátu.

Občianska anketa – Mestské aktivity

Stiahnite si brožúru Návrhy pre Bratislavu


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *