Bezpečnosť v meste

V meste existujú viaceré lokality, ktoré si asociujeme s akýmsi pocitom ohrozenia. V súčasnej dobe technológií sa objavuje viacero noviniek, ktoré posúvajú život v meste na vyššiu úroveň. Technológie sa nezameriavajú len na ekologické javy, ale aj na bezpečnosť v meste.

Čo môžeme robiť pre tieto lokality? Čím sa tieto lokality odlišujú od ostatných častí mesta? Čo sú diškurzy „nebezpečných“ mestských zón – opustené budovy, zanedbané parky, podniky ponúkajúce lacný alkohol, mládež? Aký spôsobom komunikovať tieto lokality? Pomáha im označovanie za „no-go zóny“? Plánuje mesto koncepčný prístup v tejto otázke alebo sa realizujú len parciálne zásahy? Aké technológie napomáhajú bezpečnosti v meste?

„V závislosti od miery narušovania verejného poriadku a celkovej bezpečnostnej situácie v lokalite môže ísť o zónu, ktorá je pre pohyb ľudí vyslovene nebezpečná. Adekvátnym označením sú práve „ohrozené lokality“, ktoré majú v Bratislave svoje špecifiká. Príkladom je Pentagon, kde je problematických zhruba 5% obyvateľov, medzi ktorými sú aj drogoví díleri či prostitútky.“

Marek Gajdoš
náčelník Mestskej polície Bratislava

„Face recognition je riešením budúcnosti, no zatiaľ máme z jeho zavedenia isté obavy. Pri tejto úrovni technológie už totiž narážame na konflikt medzi bezpečnosťou a medzi právom na súkromie.“

Radovan Braník
bezpečnostný analytik

Problémy a riešenia – Bezpečnosť v meste

Problém: Bratislava ako bezpečné mesto v porovnaní s inými európskymi mestami.

Riešenie: Nadštandardná spolupráca mestskej a štátnej polície za posledný rok, ktorá viedla k zefektívneniu práce Polície. Spolupráca s občanmi – nahlasovať treba všetku činnosť, ktorá je čo i len trochu podozrivá a mohla by viesť k zníženiu bezpečnosti v meste / mestskej časti. Bez tejto interakcie nie je možné preukázať, že daná lokalita je z pohľadu bezpečnosti problematická a rovnako nebude možné žiadať ani financie na riešenie jej problému. Vyvinutie mobilnej aplikácie pe nahlasovanie neštandardných situácií.

Problém: Ohrozené lokality v Bratislave: Pentagon, Obchodná ulica a územie Kopčianskej ulice. Pentagon a Kopčianska ulica ako chronický problém. Označenie ohrozených lokalít ako tzv. no-go zón.

Riešenie: Pentagon – postupné zavádzanie bezpečnostných prvkov, ktoré budú financované z poskytnutého úveru (úver 1,7mil na zateplenie budovy, zavedenie bezpečnostného výťahu, osadenie plastových okien, inštaláciu čipových brán atď.) Zriadenie mestskej sociálnej služby krízovej intervencie. Takýchto centier bude potrebných viac. Plán je zriadiť v každej mestskej časti aspoň jedno takéto centrum, pričom pilotné riešenie bude zriadené priamo v Pentagone.

Problém: Podporovatelia znečistenia životného prostredia – niektorí obyvatelia nielen sami znečisťujú prostredie, ale dokonca zaň deťom aj platia (vyhadzovanie odpadkov z okna atď.).

Riešenie: Snaha zriadiť v priebehu tohto roka nové dohľadové centrum.

Problém: Bezpečnostné kamerové systémy využívané len v personálnych možnostiach. Nedostatočný počet bezpečnostných kamier. Kamery používané najmä ex post, t.j. kamerové záznamy použité až počas vyšetrovania trestných činov v procesnom konaní, namiesto ich použitia ex ante, t.j. za účelom zamedzenia vzniku trestného činu. Kamerové systémy s detekciou tváre hraničia s porušovaním osobných práv.

Riešenie: Digital Barriers – spoločnosť zabezpečujúca kamerové systémy na báze umelej inteligencie s detekciou rozpoznávania tváre. Metóda s názvom Face recognition  sa stretla s veľkým úspechom v zahraničí, avšak na Slovensku na ňu spoločnosť zatiaľ nie je mentálne a ani legislatívne pripravená (obmedzovanie osobnej slobody).

Problém: Nedostatočné právomoci policajtov, nízke personálne kapacity.

Riešenie: Systematické nadstavbové vzdelávanie príslušníkov Polície s cieľom nadobudnutia odbornosti a komunikačných schopností, ale aj primeraného vystupovania voči občanom. Nábor nových príslušníkov do policajného zboru mestskej aj štátnej polície – nový spôsob náboru s cieľom získať väčšie množstvo kvalifikovaných príslušníkov. Navýšenie personálneho stavu (tento cieľ je momentálne plne podporovaný aj zo strany magistrátu). Právo na vyhotovovanie zvukových a iných záznamov príslušníkmi policajných zborov, ktoré už bolo zakotvené v slovenskej legislatíve (účinnosť od 1.12.2019). Kamery umiestnené na odevoch príslušníkov mestskej polície.

Občianska anketa – Bezpečnosť v meste

Stiahnite si brožúru Návrhy pre Bratislavu


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *